Loading Događanja

« All Događanja

 • Ovaj događaj je prošao.

Osnovni tečaj proprioceptivne neuromišićne facilitacije PNF 1+2 – KRAPINSKE TOPLICE

28/09/2020 - 02/10/2020

4.900kn
PNF Sinisa Poznic
OSNOVNE INFORMACIJE:
Ukupno trajanje edukacije:
10 dana
Ukupna cijena edukacije:
4,900,00 kn
Instruktor/predavač:
Siniša Poznić, mag.physioth., IPNFA instruktor
Mjesto održavanja:
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Kontakt i prijava:
Mario Kolar: +385994047051 – kolar004@gmail.com
Zdravko Maček: +385993620833 i +385915192254 – zmacek.ftkco@sbkt.hr
Rok za prijave:
do 15.7. 2020.
Uvjeti prijave:
prvostupnici fizioterapije, prvostupnici radne terapije, diplomirani fizioterapeuti, magistri fizioterapije
DATUM EDUKACIJE:
1. dio: 28.9.-2.10.2020.
2. dio: 23.-27.10.2020.

 

Sadržaj i ciljevi PNF 1 + 2: Osnovni tečaj

Osnovni tečaj proprioceptivne neuromišićne facilitacije (PNF), sastoji se od dva bloka od pet dana (PNF1 i PNF2). Svaki blok sadrži 37,5 sati poduke. U osnovni tečaj uključeno je najmanje četiri sata tretmana pacijenata od strane polaznika i najmanje četiri sata demonstracije na pacijentu od strane instruktora.

PNF koncept (IPNFA) namjenjen je postdiplomskom usavršavanju fizioterapeuta, minimalno prvostupnika, u području stjecanja znanja o motoričkoj kontroli i motoričkom učenju. Znanje je primjenjivo na neurološkim, ortopedskim, pedijatrijskim i gerijatrijskim pacijentima. U podlozi obrazovanja je facilitacija svakodnevnog pokreta u cilju neurološke i ortopedske rehabilitacije, korekcije loših, posturalnih i pokretačkih navika. ICF rehabilitacijski okvir integriran je u koncept.

Tečaj obuhvaća prikaz koncepta u vidu demonstracija na pacijentima, a u drugom dijelu polaznici rade direktno na neurološkim i ortopedskim pacijentima pod mentorstvom instruktora. Između završetka PNF 1 i početka PNF 2 ne može proći više od dvije godine.

Pregled sadržaja

 • Uvod u koncept PNF
 • Neuro-anatomija i neurofiziologija
 • Osnovna načela i postupci PNF-a
 • PNF tehnike
 • PNF-obrasci vrata, trupa i ekstremiteta
 • Facilitacija na strunjači i druge funkcionalne aktivnosti
 • Facilitacija hodanja i aktivnosti vezane uz hod
 • Facilitacija disanja
 • Procjena pacijenta, postupci ispitivanja i liječenje pacijenta na temelju PNF filozofije i ICF terminologija (demonstracija od strane instruktora i tretman od strane sudionika pod nadzorom)

Na tečaj PNF 1 + 2 mogu se prijaviti:

 • prvostupnici fizioterapije
 • prvostupnici radne terapije
 • diplomirani fizioterapeuti
 • magistri fizioterapije

Sadržaj prijave kandidature:

 • ime i prezime
 • zanimanje
 • datum i mjesto rođenja
 • mjesto zaposlenja (ako je zaposlen/a)
 • dosadašnje radno iskustvo
 • kontakt telefon

Rok za prijave kandidata: do 15.7.2020

Izabrani kandidati moći će kotizaciju u iznosu od 4900,00 kuna uplatiti na žiro račun Specijalne bolnice za med.reh., Krapinske Toplice u cijelom iznosu ili prema dogovoru u više obroka. Polaznici će unaprijed dobiti detaljan sadržaj tečaja.

Detalji:

Početak:
28/09/2020
Kraj:
02/10/2020
Cijena:
4.900kn
Događaj Category:

Other

Ukupno trajanje edukacije:
5 dana