Kinetek – pasivno razgibavanje koljenog zgloba

Kinetek

Kinetek predstavlja moderan aparat za pasivno razgibavanje zgloba. Koristimo ga kod smanjenog opsega pokreta koljenog zgloba, najčešće post-operativno, no i kod kontraktura različite etiologije. Nakon operacije koljenog zgloba iznimno je bitno postepeno povečavati opseg pokreta, a kinetekom možemo dozirati stupnjeve kao i pratiti napredak rehabilitacije.

Kinetek radi samostalno, po prethodno unesenim parametrima, a pacijent može samostalno povečati ili smanjiti opseg pokreta putem modernog ekrana, kao i ugasiti aparat ukoliko se pojavi bol. Tretman traje 30-60 minuta i najčešće prethodi individualnim vježbama.

Rehabilitacija koljenog zgloba kinetekom nakon operacije.
  • operacija(rekonstrukcija) prednjeg i stražnjeg križnog ligamenta
  • operacije meniska (šav meniska, meniscektomija…)Terapija kinetekom
  • operacije kolateralnih ligamenata
  • operacije patele
  • operacije patelo-femoralnog ligamenta
  • mikrofrakture kondila femura
  • ugradnja totalne proteze koljena

Kinetek – pasivno razgibavanje koljenog zgloba