Anteriorno

Anteriorno predstavlja pojam koji podrazumijeva da se nešto nalazi ispred u odnosu na frontalnu ravninu, odnosno ispred u odnosu na objekt koji promatramo u frontalnoj ravnini. Suprotan pojam od anterior je posteriorno

Anteriorno