Oberov test

Oberov test
Oberov test

Oberov test služi nam za procjenu napetosti tractus iliotibialisa. Oberov test se izvodi tako da ležimo na boku ne tretirane noge, sa flektiranim koljenom i kukom pod kutom od 90 stupnjeva. Noga koju testiramo je u položaju lagane abdukcije i hiperekstenzije u zglobu kuka, a koljeno je flektirano do 90 stupnjeva.

Ukoliko postoji skračenje ili napetost tractus iliotibialisa nogu nećemo moći pomaknuti puno prema hiperekstenziji već će doći do zatezanja. Oberov test možete vidjeti na slici.