Sagitalna – središnja ili medijalna ravnina

Sagitalna – središnja ili medijalna ravnina je zamišljena linija koja (gledajući sa prednje ili stražnje strane) dijeli organizam na dvije jednake polovice i to desnu i lijevu. Za tvorbu koja je smještena bliže sagitalnoj ravnini kažemo da se nalazi medijalno, dok pojam lateralno koristimo za tvorbu koja se nalazi udaljenije od sagitalne ravnine.

Sagitalna – središnja ili medijalna ravnina