Sve informacije o upisu bodova za održane webinare

 

Hrvatska komora fizioterapeuta vrednovala je svaki SonoSkills-ov webinara sa 4 boda za slušače. Putem jedinstvenog linka koji ste dobili registracijom, sustav je pratio tko je pogledao snimku odnosno gledao live webinar i samo onima koji su pogledali barem 30 minuta webinara biti će upisani bodovi! Sve eventualne reklamacije oko upisa bodova ili upite možete izvršiti putem e-maila: info@sonoskills.hr u roku od 60 dana nakon datuma održavanja webinara. Naknadne reklamacije nećemo uvažiti.

3. sezona webinara za 2023. godinu

1. webinar “Dijagnostički ultrazvuk MSK sustava”

Webinar je održan 18. 04. 2023 godine. Upis bodova mogao se ostvariti gledanjem webinara u live prijenosu ili gledanjem snimke webinara. Gledanje snimke webinara bilo je moguće do 28. 04. 2023. U subotu 29. 04. 2023. sortirali smo sve podatke o polaznicima i pogledanom webinaru te ih poslali u Komoru na bodovanje. Nakon poslanih listi Komori, upis bodova ovisi o tome kada će Komora predmet uzeti u obradu, i mi na to ne možemo utjecati (najčešće se upis obavi u roku od 15 dana nakon poslanih listi). Ne morate sami ništa dodatno ispunjavati niti slati Komori. VAŽNO: Nakon 29. 04. 2023. i dalje ćete moći pogledati webinar (https://www.fizioterapeut.hr/online-webinari/webinar-dijagnosticki-ultrazvuk-msk-sustava/), no neće više biti moguć upis bodova! Putem jedinstvenog linka koji ste dobili registracijom, sustav je pratio tko je pogledao snimku odnosno gledao live webinar i samo onima koji su pogledali webinar putem jedinstvenog linka iz e-maila biti će upisani bodovi!

2. webinar “Anatomija i MSK ultrazvuk fleksora šake”

Webinar je održan 06. 06. 2023 godine. Upis bodova mogao se ostvariti gledanjem webinara u live prijenosu ili gledanjem snimke webinara. Gledanje snimke webinara bilo je moguće do 16. 06. 2023. U subotu 17. 06. 2023. sortirali smo sve podatke o polaznicima i pogledanom webinaru te ih poslali u Komoru na bodovanje. Nakon poslanih listi Komori, upis bodova ovisi o tome kada će Komora predmet uzeti u obradu, i mi na to ne možemo utjecati (najčešće se upis obavi u roku od 15-20 dana nakon poslanih listi). Ne morate sami ništa dodatno ispunjavati niti slati Komori. VAŽNO: Nakon 16. 06. 2023. i dalje ćete moći pogledati webinar (https://www.fizioterapeut.hr/online-webinari/webinar-anatomija-i-msk-ultrazvuk-fleksora-sake/), no neće više biti moguć upis bodova! Putem jedinstvenog linka koji ste dobili registracijom, sustav je pratio tko je pogledao snimku odnosno gledao live webinar i samo onima koji su pogledali webinar putem jedinstvenog linka iz e-maila biti će upisani bodovi!

3. webinar “MSK ultrazvuk Achillove tetive i plantarne regije”

Webinar je održan 19. 09. 2023 godine. Upis bodova mogao se ostvariti gledanjem webinara u live prijenosu ili gledanjem snimke webinara. Gledanje snimke webinara bilo je moguće do 29. 09. 2023. U subotu 30. 09. 2023. sortirali smo sve podatke o polaznicima i pogledanom webinaru te ih poslali u Komoru na bodovanje. Nakon poslanih listi Komori, upis bodova ovisi o tome kada će Komora predmet uzeti u obradu, i mi na to ne možemo utjecati (najčešće se upis obavi u roku od 15-20 dana nakon poslanih listi). Ne morate sami ništa dodatno ispunjavati niti slati Komori. VAŽNO: Nakon 29. 09. 2023. i dalje ćete moći pogledati webinar (https://www.fizioterapeut.hr/online-webinari/webinar-msk-ultrazvuk-achillove-tetive-i-plantarne-regije/), no neće više biti moguć upis bodova! Putem jedinstvenog linka koji ste dobili registracijom, sustav je pratio tko je pogledao snimku odnosno gledao live webinar i samo onima koji su pogledali webinar putem jedinstvenog linka iz e-maila biti će upisani bodovi!

4. webinar “Anatomija karpalnog tunela i MSK ultrazvuk”

Webinar je održan 24. 10. 2023 godine. Upis bodova mogao se ostvariti gledanjem webinara u live prijenosu ili gledanjem snimke webinara. Gledanje snimke webinara bilo je moguće do 03. 11. 2023. U subotu 04. 11. 2023. sortirali smo sve podatke o polaznicima i pogledanom webinaru te ih poslali u Komoru na bodovanje. Nakon poslanih listi Komori, upis bodova ovisi o tome kada će Komora predmet uzeti u obradu, i mi na to ne možemo utjecati (najčešće se upis obavi u roku od 15-20 dana nakon poslanih listi). Ne morate sami ništa dodatno ispunjavati niti slati Komori. VAŽNO: Nakon 03. 11. 2023. i dalje ćete moći pogledati webinar (https://www.fizioterapeut.hr/online-webinari/anatomija-karpalnog-tunela-i-msk-ultrazvuk/), no neće više biti moguć upis bodova! Putem jedinstvenog linka koji ste dobili registracijom, sustav je pratio tko je pogledao snimku odnosno gledao live webinar i samo onima koji su pogledali webinar putem jedinstvenog linka iz e-maila biti će upisani bodovi!

2. sezona webinara održanih 2022. godine

1. webinar “MSK ultrazvuk glutealne regije”

Webinar je održan 01.03.2022 godine. Upis bododova mogao se ostvariti gledanjem webinara u live prijenosu ili gledanjem snimke webinara. Gledanje snimke webinara bilo je moguće do 10.03.2022. U petak 11.03. 2022. sortirali smo sve podatke o polaznicima i pogledanom webinaru te ih poslali u Komoru na bodovanje. Nakon poslanih listi Komori, upis bodova ovisi o tome kada će Komora predmet uzeti u obradu, i mi na to ne možemo utjecati (najčešće se upis obavi u roku od 30 dana nakon poslanih listi). Ne morate sami ništa dodatno ispunjavati niti slati Komori. VAŽNO: Nakon 10.03.2022. i dalje ćete moći pogledati webinar, no neće više biti moguć upis bodova! Putem jedinstvenog linka koji ste dobili registracijom, sustav je pratio tko je pogledao snimku odnosno gledao live webinar i samo onima koji su pogledali webinar putem jedinstvenog linka iz e-maila biti će upisani bodovi!

2. webinar “MSK ultrazvuk gležnja – 5 izazova u skeniranju”

Webinar je održan 05.04.2022 godine. Upis bododova mogao se ostvariti gledanjem webinara u live prijenosu ili gledanjem snimke webinara. Gledanje snimke webinara biti će moguće do 15.04.2022. U subotu 16.04. 2022. sortirati ćemo smo sve podatke o polaznicima i pogledanom webinaru te ih poslali u Komoru na bodovanje. Nakon poslanih listi Komori, upis bodova ovisi o tome kada će Komora predmet uzeti u obradu, i mi na to ne možemo utjecati (najčešće se upis obavi u roku od 30 dana nakon poslanih listi). Ne morate sami ništa dodatno ispunjavati niti slati Komori. VAŽNO: Nakon 15.04.2022. i dalje ćete moći pogledati webinar, no neće više biti moguć upis bodova! Putem jedinstvenog linka koji ste dobili registracijom, sustav je pratio tko je pogledao snimku odnosno gledao live webinar i samo onima koji su pogledali webinar putem jedinstvenog linka iz e-maila biti će upisani bodovi!

3. webinar “MSK ultrazvuk kralježnice”

Webinar je održan 24.05.2022 godine. Upis bododova mogao se ostvariti gledanjem webinara u live prijenosu ili gledanjem snimke webinara. Gledanje snimke webinara bilo je moguće do 04.06.2022. U subotu 04.06. 2022. sortirali smo sve podatke o polaznicima i pogledanom webinaru te ih poslali u Komoru na bodovanje. Nakon poslanih listi Komori, upis bodova ovisi o tome kada će Komora predmet uzeti u obradu, i mi na to ne možemo utjecati (najčešće se upis obavi u roku od 30 dana nakon poslanih listi). Ne morate sami ništa dodatno ispunjavati niti slati Komori. VAŽNO: Nakon 04.06.2022. i dalje ćete moći pogledati webinar, no neće više biti moguć upis bodova! Putem jedinstvenog linka koji ste dobili registracijom, sustav je pratio tko je pogledao snimku odnosno gledao live webinar i samo onima koji su pogledali webinar putem jedinstvenog linka iz e-maila biti će upisani bodovi!

4. webinar “MSK ultrazvuk kod sportskih ozljeda mišića”

Webinar je održan 13.09.2022 godine. Upis bododova mogao se ostvariti gledanjem webinara u live prijenosu ili gledanjem snimke webinara. Gledanje snimke webinara bilo je moguće do 23.09.2022. U subotu 24.09. 2022. sortirali smo sve podatke o polaznicima i pogledanom webinaru te ih poslali u Komoru na bodovanje. Nakon poslanih listi Komori, upis bodova ovisi o tome kada će Komora predmet uzeti u obradu, i mi na to ne možemo utjecati (najčešće se upis obavi u roku od 30 dana nakon poslanih listi). Ne morate sami ništa dodatno ispunjavati niti slati Komori. VAŽNO: Nakon 23.09.2022. i dalje ćete moći pogledati webinar, no neće više biti moguć upis bodova! Putem jedinstvenog linka koji ste dobili registracijom, sustav je pratio tko je pogledao snimku odnosno gledao live webinar i samo onima koji su pogledali webinar putem jedinstvenog linka iz e-maila biti će upisani bodovi!

5. webinar “MSK ultrazvuk u reumatologiji (top 5 slučajeva)”

Webinar je održan 18.10.2022 godine. Upis bododova mogao se ostvariti gledanjem webinara u live prijenosu ili gledanjem snimke webinara. Gledanje snimke webinara je uslijed tehničkih problema bilo moguće od 27.10.2022 pa sve do 06.11.2022. U Nedjelju 06.11. 2022. sortirali smo sve podatke o polaznicima i pogledanom webinaru te ih poslali u Komoru na bodovanje. Nakon poslanih listi Komori, upis bodova ovisi o tome kada će Komora predmet uzeti u obradu, i mi na to ne možemo utjecati (najčešće se upis obavi u roku od 30 dana nakon poslanih listi). Ne morate sami ništa dodatno ispunjavati niti slati Komori. VAŽNO: Nakon 06.11.2022. i dalje ćete moći pogledati webinar, no neće više biti moguć upis bodova! Putem jedinstvenog linka koji ste dobili registracijom, sustav je pratio tko je pogledao snimku odnosno gledao live webinar i samo onima koji su pogledali webinar putem jedinstvenog linka iz e-maila biti će upisani bodovi!

6. webinar “Zdravstveni tim u profesionalnom sportu – okrugli stol sa gostima”

Webinar je održan 15.11.2022 godine. Upis bododova mogao se ostvariti gledanjem webinara u live prijenosu ili gledanjem snimke webinara. Gledanje snimke webinara bilo je moguće do 25.11.2022. U subotu 26.11. 2022. sortirali smo sve podatke o polaznicima i pogledanom webinaru te ih poslali u Komoru na bodovanje. Nakon poslanih listi Komori, upis bodova ovisi o tome kada će Komora predmet uzeti u obradu, i mi na to ne možemo utjecati (najčešće se upis obavi u roku od 30 dana nakon poslanih listi). Ne morate sami ništa dodatno ispunjavati niti slati Komori. VAŽNO: Nakon 26.11.2022. i dalje ćete moći pogledati webinar, no neće više biti moguć upis bodova! Putem jedinstvenog linka koji ste dobili registracijom, sustav je pratio tko je pogledao snimku odnosno gledao live webinar i samo onima koji su pogledali webinar putem jedinstvenog linka iz e-maila biti će upisani bodovi!

1. sezona webinara održanih 2021 godine

1. Webinar “Uvod u MSK ultrazvuk”

Webinar je održan 03.03.2021 godine. Upis bododova mogao se ostvariti gledanjem webinara u live prijenosu ili gledanjem snimke webinara. Gledanje snimke webinara bilo je moguće do 13.03.2021. U pon 15.03. 2021. prikupili smo i sortirali sve podatke o polaznicima i pogledanom webinaru te ih predali Komorama na bodovanje u pet 19.03.2021. Ne morate sami ništa dodatno ispunjavati niti slati Komori. Nakon 19.03. 2021. i dalje možete pogledati webinar (https://youtu.be/OUAKRydxo4c), no neće više biti moguć upis bodova! Putem jedinstvenog linka koji ste dobili registracijom, sustav je pratio tko je pogledao snimku odnosno gledao live webinar i samo onima koji su pogledali webinar putem jedinstvenog linka iz e-maila biti će upisani bodovi!

2. Webinar ” Anatomija ramena prikazana MSK ultrazvukom”

Webinar je održan 07.04.2021 godine. Upis bododova mogao se ostvariti gledanjem webinara u live prijenosu ili gledanjem snimke webinara. Gledanje snimke webinara bilo je moguće do 18.04.2021. U pon 19.04. 2021. prikupili smo i sortirali sve podatke o polaznicima i pogledanom webinaru te ih predali Komorama na bodovanje u pet 23.04.2021. Nakon poslanih listi Komorama, upis bodova ovisi o tome kada će Komore predmet uzeti u obradu, i mi na to ne možemo utjecati. (najčešće se upis obavi u roku od 30 dana nakon poslanih listi) Ne morate sami ništa dodatno ispunjavati niti slati Komori. Nakon 19.04. 2021. i dalje možete pogledati webinar (https://youtu.be/ZXJ6fGWkzHQ), no neće više biti moguć upis bodova! Putem jedinstvenog linka koji ste dobili registracijom, sustav je pratio tko je pogledao snimku odnosno gledao live webinar i samo onima koji su pogledali webinar putem jedinstvenog linka iz e-maila biti će upisani bodovi!

3. webinar “MSK ultrazvuk patelarne tetive”

Webinar je održan 05.05.2021 godine. Upis bododova može se ostvariti gledanjem webinara u live prijenosu ili gledanjem snimke webinara. Gledanje snimke webinara biti će moguće do 15.05.2021. U subotu 15.05. 2021. prikupili smo i sortirali sve podatke o polaznicima i pogledanom webinaru te ih 17.05.2021. predali Komorama na bodovanje. Nakon poslanih listi Komorama, upis bodova ovisi o tome kada će Komore predmet uzeti u obradu, i mi na to ne možemo utjecati (najčešće se upis obavi u roku od 30 dana nakon poslanih listi). Ne morate sami ništa dodatno ispunjavati niti slati Komori. Nakon 15.05.2021. i dalje ćete moći pogledati webinar (https://youtu.be/NAO0E-AMz0k), no neće više biti moguć upis bodova! Putem jedinstvenog linka koji ste dobili registracijom, sustav je pratio tko je pogledao snimku odnosno gledao live webinar i samo onima koji su pogledali webinar putem jedinstvenog linka iz e-maila biti će upisani bodovi!

4. webinar “MSK ultrazvuk zajedničke tetive ekstenzora”

Webinar je održan 09.06.2021 godine. Upis bododova može se ostvariti gledanjem webinara u live prijenosu ili gledanjem snimke webinara. Gledanje snimke webinara biti će moguće do 19.06.2021. U subotu 19.06. 2021. prikupili smo i sortirali sve podatke o polaznicima i pogledanom webinaru te ih 21.06.2021. predali Komorama na bodovanje. Nakon poslanih listi Komorama, upis bodova ovisi o tome kada će Komore predmet uzeti u obradu, i mi na to ne možemo utjecati (najčešće se upis obavi u roku od 30 dana nakon poslanih listi). Ne morate sami ništa dodatno ispunjavati niti slati Komori. Nakon 19.06.2021. i dalje ćete moći pogledati webinar (https://youtu.be/SFAsvo-ABMA), no neće više biti moguć upis bodova! Putem jedinstvenog linka koji ste dobili registracijom, sustav je pratio tko je pogledao snimku odnosno gledao live webinar i samo onima koji su pogledali webinar putem jedinstvenog linka iz e-maila biti će upisani bodovi!

5. webinar “MSK ultrazvuk karpalnog tunela”

Webinar je održan 22.09.2021 godine. Upis bododova može se ostvariti gledanjem webinara u live prijenosu ili gledanjem snimke webinara. Gledanje snimke webinara biti će moguće do 02.10.2021. U subotu 02.10. 2021. prikupili smo i sortirali sve podatke o polaznicima i pogledanom webinaru te ih 04.10.2021. predali Komorama na bodovanje. Nakon poslanih listi Komorama, upis bodova ovisi o tome kada će Komore predmet uzeti u obradu, i mi na to ne možemo utjecati (najčešće se upis obavi u roku od 30 dana nakon poslanih listi). Ne morate sami ništa dodatno ispunjavati niti slati Komori. Nakon 02.10.2021. i dalje ćete moći pogledati webinar (https://youtu.be/3bYT6RyAowM), no neće više biti moguć upis bodova! Putem jedinstvenog linka koji ste dobili registracijom, sustav je pratio tko je pogledao snimku odnosno gledao live webinar i samo onima koji su pogledali webinar putem jedinstvenog linka iz e-maila biti će upisani bodovi!

6. webinar “MSK ultrazvuk Ahilove tetive”

Webinar je održan 03.11.2021 godine. Upis bododova može se ostvariti gledanjem webinara u live prijenosu ili gledanjem snimke webinara. Gledanje snimke webinara bilo je moguće do 13.11.2021. U subotu 13.11. 2021. sortirali smo sve podatke o polaznicima i pogledanom webinaru te ih 15.11.2021. predali Komori na bodovanje. Nakon poslanih listi Komori, upis bodova ovisi o tome kada će Komora predmet uzeti u obradu, i mi na to ne možemo utjecati (najčešće se upis obavi u roku od 30 dana nakon poslanih listi). Ne morate sami ništa dodatno ispunjavati niti slati Komori. VAŽNO: Nakon 13.11.2021. i dalje ćete moći pogledati webinar, no neće više biti moguć upis bodova! Putem jedinstvenog linka koji ste dobili registracijom, sustav je pratio tko je pogledao snimku odnosno gledao live webinar i samo onima koji su pogledali webinar putem jedinstvenog linka iz e-maila biti će upisani bodovi!