Vježbe za šaku – 10 vježbi za zdravlje šake

1.    Podlaktice s ispruženim šakama i dlanovima okrenutim prema ravnoj površini treba položiti na ploču stola (a).   Šake podići od stola i ponovno položiti na stol (b). Podlaktice se ne pomiču.

blank

2.   Podlaktice i šake na ploči stola s dlanovima okrenutima prema podlozi (a). Šake izmjenično savijati u stranu (b, c), ali pritom ne micati podlaktice.

blank

3.   Pacijent sjedi se strane stola, podlaktice su na stolu a ručni je zglob položen na rub stola (a). Šaku treba spuštati prema dolje i podizati je prema gore (b)

blank

4.   Treba sjediti sa strane stola i podlakticu staviti na stol, pri čemu je ručni zglob na rubu stola (a). Vježbati krugove u oba smjera (b).

blank

5.   Pacijent sjedi na stolcu i prstima šake obuhvati zglob bolesne ruke (a). Bolesnom rukom izvodi kružne kretnje u ručnome zglobu izmjenično prema unutra i prema van

blank

6.   Pacijent sklopi šake tako da su dlanovi prema unutra (a). Vrškove prstiju spojenih dlanova okrene prema podu (b), a zatim prema prsima, tj. tijelu (c). Površine dlanova ostaju stisnute zajedno jedna prema drugoj.

blank

7.   Dok pacijent sjedi, ruke su međusobno spojene prstima šake (a) a hrbat šake okrenut je prema tijelu (b). Ruke treba ispružiti naprijed (c). Na kraju treba okrenuti šake (dlanovi prema tijelu) i ruke saviti u laktu (a).

blank

8.   Sjedeći za stolom, ispružene šake staviti na stol s dlanovima prema gore (a), prste skupljati u obliku, “male šake” (b), a potom ih savijati u obliku »pune šake« (c)

blank

9.  Sjedeći na stolcu, ruke položiti na stol s dlanovima prema gore (a). Vježba se sastoji u širenju prstiju (b) i njihovu ponovnom skupljanju (a).

blank

10.   Iz položaja ispružene šake vrhove prstiju primicati jedan po jedan palcu i pritiskivaih na drugi palac poput “štipanja”

blank
Vježbe za šaku – 10 vježbi za zdravlje šake