Superiorno

Superiorno

Superiorno predstavlja pojam za gornji, nešto što se nalazi iznad transferzalne (poprečne) ravnine. Suprotan pojam od superiorno je inferiorno.

INFERIORNO