Inferiorno

Superiorno

Inferiorno predstavlja pojam za donji odnosno nešto što se nalazi ispod transferzalne (poprečne) ravnine. Suprotan pojam od inferiorno je superiorno.

INFERIORNO