Transferzalne – poprečne ili horizontalne ravnine

Transverzalna ravnina
Transverzalna ravnina

Transferzalne – poprečne ili horizontalne ravnine predstavljaju zamišljene linije koje su vodoravne sa podlogom i presjecaju organizam na način da čine dva dijela, gornji i donji. Gornji dio nazivamo još i superiorno (gornji), a donji dio nazivamo inferiorno (donji).

Transferzalne – poprečne ili horizontalne ravnine