Dupuytrenova kontraktura – skraćenje palmarne fascije

29

Dupuytrenova kontraktura je bolest koja predstavlja zadebljanje i skraćenje palmarne fascije (aponeuroze). Klinička slika je tipična i lako prepoznatljiva. Područje šake ima izgled poput debelog užeta , a karakteristična je bol i fleksijska kontraktura  prsta (nemogućnost ispravljanja), obično četvrtog, a ponekad i petog. U  tom odebljanom naboru kože mogu se napipati i čvorići. Kontraktura prsta prvo nastaje u metakarpofalangealnom , a potom i u interfalangealnom zglobu.

Uzroci bolesti

U samom početku koža se nad zahvaćenim područjem namreška i nabire, a kasnije može i srasti sa fascijom (odnosno aponeurozom) ispod nje, pa nastaje fleksijska kontraktura prstiju, jer same tetive i ovojnice kod ove bolesti nisu promijenjene.

Uzrok ovoj bolesti nije poznat, no naslijeđe može imati određenu ulogu. Opaženo je da se javlja u osoba koje istovremeno boluju od dijabetesa, alkoholizma ili epilepsije.

Liječenje Dupuytrenove kontrakture

Liječenje u ranoj fazi obuhvaća lokalnu primjenu ultrazvuka, lasera i istezanje putem vježbi, te infiltracije kortikosteroida. Uspjesi takvog liječenja nisu uvijek zadovoljavajući, pa se ponekad pristupa i kirurškom zahvatu (fascijektomiji).

U novije vrijeme se primjenjuje i novi lijek Xiapex koji se pokazao jako dobar kod liječenja Dupuytrenove kontrakture. Xiapex je lijek koji se unosi injekcijom direktno u opipljivi Dupuytrenov tračak. Xiapex smiju primijeniti samo liječnici posebno educirani za primjenu tog lijeka kod Dupuytrenove kontrakture.

Slična promjena može nastati i na tabanu stopala. Ona se naziva Ledderhoseova bolest i obično ne dovodi do većih smetnji. U novije vrijeme se sve češće primjenjuje i terapija udarnim valom.

Na dorzalnoj površini proksimalnih interfalangealnih zglobova prstiju ruke mogu koža i potkožje odebljati u obliku okruglog ograničenog jastučića. To su kožni jastučići, susreću se rijetko, ne utjeću na funkciju šake, obično ne uzrokuju niti tegobe, a mogu biti kombinirani sa dupuytrenovom bolešću.